donderdag 15 augustus 2013

Borderline belevenissen : ervaringen van mensen met borderline én hun naasten / Kitty van der Heijden

Voor  BORDERLINE BELEVENISSEN heeft KITTY VAN DER HEIJDEN mensen met borderline en hun naasten geïnterviewd. Hun eerlijke antwoorden schetsen zonder uitzondering een aangrijpend beeld van een leven vol pieken en dalen. Met veel frustraties en verdriet, maar soms ook met intense en mooie momenten. De indrukwekkende ervaringsverhalen bieden niet alleen herkenning en troost, maar bevatten ook tips om met borderline om te gaan. Zowel voor mensen met borderline, als voor hun dierbaren en naastbetrokkenen.

Borderline belevenissen : ervaringen van mensen met borderline én hun naasten / Kitty van der Heijden. - Amsterdam : Hogrefe. - 144 p. - ISBN 9789079729418 

Prijs: € 17,95

Bron:
* Ypsilon Nieuws, jrg. 29 (2013) nr. 2 (juni) p. 25

Altijd een kind te kort : handboek bij zwangerschap na babysterfte / Jeannette Rietberg

Vrouwen die zwanger zijn of willen worden na het verlies van hun baby krijgen te maken met de confrontatie tussen de nog recente ervaring van dood en de ervaring van nieuw leven. In hun situatie is het moeilijk zich te identificeren met de groep van zwangere vrouwen die deze ervaring niet hebben. Dit handboek behandelt de verschillende fases: zwanger worden, zwanger zijn, de bevalling, en het ouderschap daarna. Goede informatie helpt de moeder bij het herwinnen van vertrouwen in zichzelf, in haar lichaam en in de medische zorg. Ook zorgverleners krijgen inzicht in de specifieke problematiek van deze vrouwen doordat er handreikingen voor een betere professionele begeleiding worden geboden.
Jeannette Rietberg is door eigen ervaring en zelfstudie deskundige en spreker geworden op het gebied van sterfte rondom geboorte. Altijd een kind te kort neemt de lezer mee in de uitdagende reis waarin verlies, rouw, blijdschap, hoop en herstel met elkaar verweven zijn. In het boek zijn ook uitspraken van lotgenoten verwerkt die voortkomen uit interviews.

Altijd een kind te kort : handboek bij zwangerschap na babysterfte / Jeannette Rietberg. - Amsterdam : Thoeris. - 288 p. - ISBN 9789072219831
Prijs: € 24,95

Bron:
* Kraamsupport (2013) nr. 2 (februari) p. 30

Dansen op een zijden draad / Nicky Westerhof

Haar grootmoeder en overgrootmoeder overleden beiden aan borstkanker. Als ook haar moeder aan borstkanker overlijdt, besluit Nicky Westerhof zich te laten testen. De uitslag is onverbiddelijk: ze blijkt drager van het BRCA1-gen waardoor ook zij een zeer groot risico loopt al op jonge leeftijd borstkanker te krijgen. Zelf denkt ze dat die kans 100 procent is. De Amerikaanse actrice Angelina Jolie heeft de overwegingen die Westerhof vervolgens bezighouden weer in het centrum van de belangstelling geplaatst. In Dansen op een zijden draad doet ze daarvan overtuigend verslag: ze besluit haar borsten preventief te laten verwijderen. Haar boek is ook een goed geschreven ode aan haar moeder.

Dansen op een zijden draad / Nicky Westerhof. - 2e dr. - Amsterdam : Prometheus, 2013. - 165 p. - ISBN 9789044623086

Prijs: € 15,00

Bron:
* Medisch contact, jrg. 68 (2013) nr. 23 (juni) p. 1246

Medicatieveiligheid in de zorg

'Medicatieveiligheid in de zorg' is een boekje geschreven vanuit de zorgpraktijk. Met de kennis uit dit boekje heb je de antwoorden op alle vragen over medicatie die je in de zorg kunt tegenkomen. Nooit meer twijfel of jouw oplossing voor een medicatieprobleem wel goed was.
Het boekje is heel logisch opgebouwd:

Hoofdstuk 1 - 6  Algemene informatie over geneesmiddelen.
Hoofdstuk 7  Overname van de verantwoordelijkheid van medicatietoediening.
Hoofdstuk 8 - 23  Praktijkvoorbeelden

Alles is in heldere en duidelijke taal beschreven zodat het boekje begrijpelijk is voor iedereen.
Ook voor personen die werken in de apotheek of huisartsenpraktijk is dit boekje zeker informatief. Het geeft een zeer realistische kijk op omgang met medicatie in de huiskamer.

Medicatieveiligheid in de zorg. - Leiden : Care2all
Prijs: € 12,95

Kiezen bij kanker : (hoe) laat ik mij behandelen? : patiënten en artsen aan het woord / Paul Kil

Bij de diagnose kanker slaat vaak de radeloosheid bij de patiënt en zijn familie toe. Toch moet er nagedacht worden of men zich wil laten behandelen, en zo ja, hoe. Want voor één diagnose zijn er vaak verschillende behandelmethoden en de keuze van artsen en patiënten op dit punt heeft meestal meer met persoonlijke dan met medische argumenten te maken.
Kiezen bij kanker. (Hoe) laat ik me behandelen? wil patiënten bewust maken van hun mogelijkheden. Met praktische richtlijnen van dr. Paul Kil en in gesprekken van Corine Koole met wetenschappers, artsen en patiënten, wordt het patiënten en hun naasten makkelijker gemaakt te kiezen tussen de veelheid aan opties op het gebied van onder meer borst- en prostaatkanker en hersentumoren. Wanneer bijvoorbeeld kies je voor een borstsparende operatie, en wanneer voor amputatie? Wanneer voor bestraling, wanneer voor chemotherapie? En op welk moment besluit je een behandeling te staken? Dit boek leidt je door een wereld die je liever niet had willen betreden, maar waar je toch je eigen weg in moet zien te vinden.

Kiezen bij kanker : (hoe) laat ik mij behandelen? : patiënten en artsen aan het woord / Paul Kil & Corine Koole. - Amsterdam : Bert Bakker, 2013. - 281 p. - ISBN 9789035138049
Prijs: € 19,95

Mijn niergids

Als een nierpatiënt een nierfunctievervangende behandeling moet gaan kiezen, roept dat allerlei vragen op. Welke behandelingen zijn er? Waar voel ik me het beste bij? Welke behandeling is medisch gezien het meest geschikt voor mij en welke past het beste bij mijn leven? 'Mijn Niergids - Leven met een nierfunctievervangende behandeling' geeft antwoord op deze vragen en helpt een nierpatiënt bij het maken van een weloverwogen en persoonlijke keuze.

Mijn Niergids is voor nierpatiënten die zich gaan oriënteren of heroriënteren op een nierfunctievervangende behandeling. In dit boek treft u informatie over transplantatie, hemodialyse en peritoneale dialyse, thuis of in een centrum. Daarnaast komt de mogelijke keuze om niet te starten met behandelen aan bod. Ook de gevolgen van nierschade komen uitgebreid aan de orde en de impact die de behandeling kan hebben op het dagelijks leven van nierpatiënten en hun nabije omgeving. Dit boek reikt de nierpatient een aantal waardevolle handvatten aan, die hem of haar kunnen helpen bij het maken van een persoonlijke keuze.
Mijn Niergids vervangt het Zorgboek Nierfunctievervangende therapie en is ontwikkeld door de Nierpatiënten Vereniging Nederland en de Nierstichting.

Mijn niergids. - Bussum : Nierstichting
Prijs: € 21,00 (voor patiënten gratis)

Bron:
* TvV : tijdschrift voor verzorgenden, jrg. 45 (2013) nr. 5 (mei) p. 31

Gids voor orgaantransplantatie en -donatie : 135 vragen met informatie van specialisten, getransplanteerden en nabestaanden / Willem Bavinck

Iedereen die te maken krijgt met orgaandonatie en -transplantatie, kan zijn voordeel doen met de Gids voor orgaantransplantatie en -donatie die Willem Bavinck schreef. Het boek bestaat onder meer uit 135 vragen met informatie van specialisten, getransplanteerden en nabestaanden. In het tweede deel leggen artsen uit wat er gebeurt als bij een patiënt een dunne darm, hart, lever, long, nier, pancreas of eilandjes van Langerhans wordt getransplanteerd. Het boek sluit af met een reeks persoonlijke verhalen, onder meer van de auteur zelf, die al in 1983 een harttransplantatie onderging. Een nuttig en zeer informatief boek voor patiënten en professionals. 

Gids voor orgaantransplantatie en -donatie : 135 vragen met informatie van specialisten, getransplanteerden en nabestaanden / Willem Bavinck. - Utrecht : De Tijdstroom, 2013. - 240 p. - ISBN 9789058982292 

Prijs: € 29,00

Bron:
* Medisch contact, jrg. 68 (2013) nr. 19 (mei) p. 1011